விலை பட்டியல்

உங்கள் திட்டத்தை தேர்வு செய்க

Silver

for Three Month

Gold

for Six Month

Platinum

for One Year

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அமெரிக்க டாலர் மூலம் பணம் செலுத்து முடியுமா?

இந்திய ரூபாய் மூலம் மட்டுமே பணம் செலுத்திக்கொள்ளலாம்.

ஒரு முறை பணம் செலுத்திவிட்டால் அதை திரும்ப பெறலாமா?

பணம் திரும்ப பெற முடியாது.

குறல் வி.பி.சி யின் விரிவுரை புத்தகமாக கிடைக்குமா ?

கிடைக்கும். புத்தகமாக கிடைக்க தொடர்ப்பு கொள்ளவேண்டிய எண் : 9865934734.

மாணவர்களுக்கு தனியாக ஏதும் சந்தா திட்டம் உள்ளதா?

இல்லை.